X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

 • Ontvang 5 originele gedichten
 • Volledig gepersonaliseerd
 • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Computers en internet" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Beveiliging van gegevens op de PC

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+5
  Goed artikel ( +5 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van Pevroe Pevroe Auteur op infoyo sinds
09 December 2009


Bekijk het profiel van Pevroe
Datum: 17-12-2009
Auteur: Pevroe
Een grootdeel van ons leven staat op onze PC in de vorm van documenten en fotos en videos van belangrijke gebeurtenissen uit ons leven. Weinig mensen staan er bij stil wat de impact zal zijn als er wat met de computer gebeurd.Wat als je die belangrijke brief niet meer kan overleggen als gevolg van een probleem met de computer.Hoe ga je je kind later uitleggen dat er geen fotos uit zijn/haar jeugd zijn omdat de labtop bij een inbraak gestolen is.Dit onheil kun je helaas niet voorkomen. Wel kun je voorzorgmaatregelen nemen om de schade, door enig onheil, te beperken.

En goede inrichting is een goed begin

Een computer bevat een hardeschijf.
Op deze harde schijf staat het besturingssysteem, de programma's die wij gebruiken en onze documenten.
In principe is deze harde schijf één grote vergaarbak waar deze drie componenten in terug te vinden zijn.
Gelukkig heeft Microsoft enige duidelijkheid geschappen door binnen deze vergaarbak enige structuur te scheppen.
Als windows standaard geinstalleerd is zijn er in de verkenner een aantal locaties gerealiseerd met een bepaald doel.
In de verkenner vinden wij een directorie "Progam files" en "Mijn dokumenten" (bestaand uit "mijn afbeeldingen", "mijn muziek" etc)terug.
De bedoeling van Microsoft hierbij is geweest dat alles wat op de computer gezet wordt gestructureerd terug te vinden is.
Nu bijna alle applicatiebouwers deze structuur overgenomen hebben is micrososft ook aardig in deze opzet geslaagd.
Alle programma's en alle data staat nog steeds in dezelfde vergaarbak echter door de windows verkenner is het zoeken in deze vergaarbak een stuk makelijker gemaakt.

Het kan nog beter
Hoewel er bij de installatie van Windows enige structuur gebracht is in wat waar terug te vinden is staat alles nog steeds fysiek, door elkaar, in een grote vergaarbak.
De reden waarvoor dit gebeurd is logisch, het is echter verre van ideaal.
De hardeschijf bevat dus het besturingssysteem, programma's en data.
Als er iets met één van die drie gebeurd heeft dat, in meer of mindere mate, invloed op de andere en op onze beleving.

Gebeurd er iets met onze data, is dit heel vervelend voor onze beleving echter voor de werking van de computer zal dit niet veel uit maken, het besturingssysteem en de programma's functioneren nog steeds. Het is alleen te hopen dat wij een goede backup (hierover later meer) van de data hebben. Het terug zetten van de data vanaf de laatste backup zorgt ervoor dat de problemen opgelosd zijn.

Gebeurd er iets met onze programma's is de impact groter. Het besturingssysteem werkt gewoon door, de data is ook nog steeds aanwezig. Alleen zullen wij niets met de data kunnen doen omdat wij programma's geinstalleerd hebben om de data te bekijken en/of te bewerken.
Meestal zal een herinstallatie van de betreffende programma's het probleem oplossen.
De programma's zijn echter nauw verweven met het besturingssysteem en soms komen problemen met programma's voort uit het besturingssysteem. Waarbij het soms noodzakelijk is het besturingssysteem te herinstalleren. De impact hiervan wordt later bij het besturingssysteem beschreven.

Gebeurd er iets met het besturingssysteem, en dat is zeker niet ondenkbaar, heeft dit impact op de overige twee onderdelen.
Programma's kunnen mogelijk niet goed meer reageren, waardoor onze data niet meer te bewerken en/of te bekijken is.
In nog ergere gevallen werkt het gehele besturingssysteem niet meer. Uiteraard doen de programma's het dan ook niet meer en is onze data onbereikbaar geworden.
In de meeste gevallen is de snelste en beste oplossing om het besturingssysteem in zijn geheel te herinstalleren. Dit kan echter vaak alleen op een lege harddisk. maar als wij onze harddisk leegmaken zijn wij wel onze programma's en onze data kwijt.

Ook als er fysiek iets met de harddisk gebeurd kan het zijn dat de computer niet meer functioneerd voordat de harddisk vervangen is gevolg besturingsysteem weg, programma's weg en data weg.
Nu zijn het besturingssysteem en de programma's opnieuw te installeren, maar de data? hebben we een goede backup?  dan kunnen we deze nog terugzetten dit geeft echter alleen zekerheid tot het moment dat de laatste backup gemaakt is. In de praktijk blijkt dit al gauw een aantal maande geleden te zijn geweest.

Door een scheiding aan te brengen in de in de drie groepen (besturingssysteem, programma's en data) kunnen we de gevlogen van problemen een groot stuk verkleinen.

Welke scheiding is nuttig en hoe gaan we dit doen

We hebben dus één harde schijf in onze computer zitten die alle gegevens die de computer nodig bevat.
Eerder heb ik aan gegeven dat deze gegevens in drie onderdelen te splitsen zijn. Het besturingssysteem, de programma's en onze data.
Voor het functioneren van onze computer kunnen wij echter stellen dat de eerste twee, het besturingssysteem en de programma's bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Om de programma's te laten functioneren zijn er gegevens over deze programma's opgenomen in het besturingssysteem en zonder besturingssyteem kunnen de programma's niet functioneren. Daarom wil ik voor de rest van dit artikel deze twee samen voegen tot het systeem.
Op zich is het ook logisch het besturingssysteem tesamen met d eprogramma's maken het mogelijk onze data te bewereken en/of bekijken.
Als wij dus een scheiding willen gaan maken is het scheiden van de data van het systeem de meest logisch.

Zoals eerder aangegeven als er iets met de hardeschijf gebeurd waar het systeem op geinstalleerd staat is de kans groot dat deze schijf leeggemaakt moet worden om het systeem opnieuw op te bouwen. doordat het systeem niet meer functioneerd kunnen wij onze data niet meer benaderen en om dit te herstellen moet de schijf waar onze data op staat leeg gemaakt worden.
Als wij dus een scheiding aan gaan brengen moeten wij de data van de schijf afhalen waar het systeem op staat.
Hierbij hebben wij twee opties.

 1. Extra fysieke harde schijf
  Dit is de meest zekere oplossing die tegen vele vormen van onheil beschermd.
  Een bijkomend voordeel is dat als je ooit een nieuwe computer aanschaft je deze harddisk met je data, meestal, probleemloos in de nieuwe computer kunt gebruiken.
 2. Harde schijf in meerdere partities opdelen.
  Als de financiele middelen ontbreken, of als het fysiek onmogelijk is een tweede schijf te plaatsen (zoals bij veel notebooks), bestaat de mogelijkheid de fysieke harde schijf in twee, of meer, partities (gedeeltes) op te delen.
  Het makkelijkste is dit te doen bij de installatie van het besturingssysteem.
  Echter bij een reeds geinstalleerd systeem is het ook mogelijk deze deling te realiseren. Hier is dan wel extra software aan te raden. Op internet zijn er echter voldoende partitie tools voorhanden, zowel commerciele als freeware.
  Deze methode is zeker aan te raden, echter een harde schijf bevat veel mechanische componenten welke slijten door gebruik. Een schijf waar een computersysteem op geinstalleerd is wordt intensiever gebruikt dat een schijf waar alleen data op staat. De kans dat de fysieke schijf defect raakt, en hierdoor de data niet meer benaderbaar is, is bij deze oplossing groter dan bij de oplossing met een extra harde schijf.
Bij een fysieke schijf met twee partitie zijn wij in de verkenner twee harddisks zichtbaar, er is wel terug te vinden, dat dit eigenlijk partities zijn, maar op gebruikers niveau zijn deze zichtbaar als schijven, net als wanneer er een fysieke, tweede hadeschijf geplaatst zou zijn geweest. Ik zal vanaf nu daarom ook geen onderscheid meer maken in schijven of partities. Ik zal vanaf nu spreken van schijven niet over partities.

De basis voor de scheiding is nu gereed.
De data staat echter nogsteeds waar deze altijd gestaan heeft in "Mijn documenten", "Mijn afbeeldingen" en al die andere directories die Microsoft hiervoor gerealiseerd heeft.
Binnen Windows is het mogelijk de locatie(s) van de diverse datadirectories te wijzigen. Tijdens deze wijziging is het gelijk mogelijk aan te geven dat de bestaande data naar deze nieuwe locatie verplaatst moet worden.
Als deze nieuwe locatie op de eerder nieuw gecreeërde schijf gekozen wordt is de scheiding van systeem en data gerealiseerd.

De wijze waarop de locatie(s) van "mijn documenten" en aanverwante directorie verplaatst moet worden kan per windows versie verschillen. Doe het wijzigen van de locatie en het verplaatsen wel middels de installingen die hiervoor gelden. Dit zorgt er namelijk voor dat binnen het besturingssysteem de nieuwe locatie ook goed opgenomen worden en dat applicaties die de data wegschijven naar "Mijn documenten" dit ook naar de nieuw locatie doen.

Backup

Nu er een scheiding gecreeërd is tussen het systeem en de data kunnen er, in geval van calamiteiten, werkzaamheden aan de systeemschijf plaatsvinden tot een totale herinstallatie van het besturingssysteem en/of de applicaties zonder dat dit gevolgen heeft voor de data die op de computer aanwezig is.

Er zijn echter nog legio senarios te bedenken waarbij de data verloren kan gaan. Dit kan gaan van het per abuis verwijderen van een bestand tot een fysiek probleem met de dataschijf.
Om ons hier tegen te beschermen is het maken van een regelmatige backup onontbeerlijk.

Bij het maken van een backup is wordt de data gekopieerd naar een andere locaties. In geval van calamiteiten is het dan mogelijk deze data in zijn geheel of gedeetlijke terug te lezen.

Door deze backup weg te schrijven naar een fysiek andere locatie dan de dataschijf wordt de beschikbaarheid van de vaak kostbare data verder geoptimaliseerd. Hiervoor kan een CD, DVD, Memory stick, extrene harddisk of een andere computer, als de te beveiligen computer in een netwerk bevind, gebruikt worden.

Om een backup te maken zijn er vele applicaties, zowel freeware als commercieel, verkrijgbaar.
Persoonlijk gebruik ik echter geen van deze pakketten, ik heb op basis van Xcopy een script gemaakt die mijn gewijzigde data wegschrijft naar een externe harddisk.
De wijze waarop de backup gemaakt wordt is niet van belang of het maken van een backup wel van belang is realiseren wij ons vaak pas als er iets met de computer gebeurd is en dan is het vaak al te laat.

Image

Ik spreek in de vorige alinea over de backup bewust alleen over de dataschijf.
Het is ook mogelijk een backup te maken van de systeemschijf. Hier kleven echter wel een aantal nadelen aan.
De eerste is al dat de applicatie die de backup maakt en in geval van calamiteiten terug moet lezen het besturingssysteem nodig heeft.
In geval van calamiteiten waarbij een totaal hetstel nodig is van het systeem zal dus eerst het besturingssysteem herinstalleerd moeten worden. Vervolgens moet de backup software geinstalleerd worden om daarna de backup terug te kunnen zetten.
Hierbij ga ik er nog aan voorbij dat veel windows bestanden als deze ingebruik zijn niet te kopieren of te overschrijven zijn hetgeen het maken van een dergelijke backup onmogelijk maakt.

Toch kan het veiligstellen van de gegevens van de systeemschijf een hoop ellende schelen als er als gevolg van calamiteiten een systeemherstel uitgevoerd moet worden.
Een dergelijke backup kan gemaakt worden in de vorm van een image.
Een image is een exacte kopie van een computerschijf, dergelijke images worden meestal gemaakt met een stuk software extern van het besturingssysteem. Hierdoor wordt voorkomen dat bepaalde bestanden die bij een ingebruik zijnd besturingssysteem niet gekopieerd kunnen worden niet in de veiligheidkopie kunnen worden meegenomen.
Als een dergelijke image gemaakt wordt na de installatie van het besturingssysteem en programma's zal na het terug zetten van de image de situatie vanaf dat moment weer actief zijn.

Voor het maken van images zijn diverse, commerciele en freewaare, applicaties verkrijgbaar.

Een image, maar ook een traditionele backup, is altijd een moment opname van het systeem op het moment dat de image gemaakt wordt. Als er een image gemaakt wordt van een systeem waar een virus op actief is zal dit virus dus in de image zitten. Na het terugzetten van de image zal het virus nog steeds actief zijn.
Het is daarom uiterst belangrijk het juiste moment uit te kiezen voor het maken van een images.

Bij een nieuw geinstalleerde Computer is dit het moment direct na de installatie van het besturingssysteem voordat er een verbinding gemaakt wordt met het internet. Deze image is de enige zekere waar geen virus in zit, echter het systeem bevat dan natuurlijk nog niet de applicaties en dergelijke. Dus na de installatie van de applicaties is een meer voor de hand liggend moment om een image te maken. Controleer voor het maken van een images altijd wel, m.b.v. een virusscanner of het systeen virusvrij is.

In een later artikel over het onderhoud aan de Computer zal ik er op ingaan hoe er regelmatig een images gemaakt kan worden van een systeem met inbegrip van later geinstalleerde software.

Samenvatting

Als de adviezen uit dit artikel opgevolgd worden is er een uiterst solide basis gecreeërd voor veilig werken met de computer en mochten er ooit problemen zijn met het systeem dan staat de data veilig opgeslagen "los" van het systeem.
De back up van de data zorgt ervoor dat eventueel dataverlies hersteld kan worden en een Image van de systeemschijf (besturingssysteem en programmatuur) zorgt ervoor dat het syssteem in geval van calamiteiten snel weer kan worden opgebouwd.

Reacties op dit artikel
Checkandrepair, 2009-12-17
( 0 )

Een desktop of notebook maakt geen verschil. Uitvoeren met systeemschijf.
Na de volledige installatie, operating systeem, virus/spyware, uit en inpaktools, officepakket, dowloadtools, onderhoudtools, een image maken met ghost (zie hiren bootschijf) een complete op high speed een image (zonder pagefile.sys) maken en plaatsen op je externe backup en dataschijf.
Documenten, foto's en muziek na bewerken/ophalen opslaan op je externe schijf en verwijderen uit je systeemschijf, vervuiling is er heel snel.
Wekelijks een .pstbestand maken van je mail en opslaan op de backupschrijf.
Maandelijks een image maken van je systeemschijf en plaatsen op de externe schijf, zo houd minimaal 2 exemplaren van het operating systeem in geval van calamiteiten bij de hand, naast de basisimage na de installatie.

als je hulp zoekt, email mij maar CheckandRepair@live.nl
Pevroe, 2009-12-18
( 0 )

Zoveel specialisten zoveel meningen.
"Documenten, foto's en muziek na bewerken/ophalen opslaan op je externe schijf en verwijderen uit je systeemschijf"
Dit bij elk op te slaan bestand dit de locatie wijzigen of het bestand later verplaatsen, de meeste gebruikers zullen dit dus niet doen.
Door bij de inrichting te kiezen de locatie waar de bestanden standaard opgeslagen worden te wijzigen, hoeft de gebruiker niet elke keer de locatie te wijzigen en/of de bestanden handmatig te verplaatsen.
Daar een systeemschijf, bijna, continu gebruikt wordt wordt deze mechanisch zwaarder belast, daarom het advies de data op een fysiek andere schijf dan de systeemschijf te plaatsen. Eeen externe harddisk is dan geen optie daar windows zijn locatie voor het opslaan van bestanden niet kan vinden als de schijf niet aangesloten is.
En nu komt het verschil tussen een desktop en een notebook om de hoek kijken. Bij de meeste notebooks kan geen extra hardeschijf geplaatst worden.

Het maandelijks maken van een image is wel een leuk advies echter de vervuiling van een PC gaat meestal langzaam. Tegen de tijs dat de vervuiling dusdanig is dat dit hindelijk gaat worden is het terug zetten van de laatste maandelijkse image geen optie meer. Immers alle vervuiling van voor de laatste images wordt dan ook weer terug gezet.

Zie mijn komende artikel over onderhoud hoe dit wel kan.
Corin, 2010-03-24
( 0 )

Misschien je artikel niet goed gelezen, maar hoe beveilig je nu bestanden en mappen op een comp die je soms uitleent? Met de MS-uitleg geprobeerd, maar tot nu toe niet veel opgeschoten.
thanks.
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:

Auto en vervoer Computers en internet Dier en natuur Electronica Eten en drinken Financieel Hobby en vrije tijd Huis, tuin en wonen Kunst en cultuur Mens en gezondheid Mijn mening over... Muziek, Tv en films Samenleving en ontwikkeling School en studie Sport Vakantie en vermaak Wetenschap Zakelijk
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl