X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Computers en internet" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Geheugen issue's

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+1
  Goed artikel ( +1 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van Pevroe Pevroe Auteur op infoyo sinds
09 December 2009


Bekijk het profiel van Pevroe
Datum: 23-12-2009
Auteur: Pevroe
Vast wel eens gezien dat als de computer druk gebruikt wordt dat er continu activiteit op de harddisk is ook als er geen opdrachten gegeven zijn iets op te slaan. Een gevolg van deze disk activiteit is dat de computer ook erg traag is. Bij deze storing is het heel goed mogelijk dat er een geheugen probleem is. Hier mogelijke oplossingen voor deze problemen. Verder wordt er nog ingegaan op de bepaling van het intern geheugen

Hoe gaat Windows met het geheugen om

Een computer bestaat uit een aantal basis componenten: toetsenboord/muis, monitor, de processor, de harddisk, grafische kaart en het interne geheugen.
De laatste wil ik in dit artikel wat nader bekijken.
Alles wat wij de computer willen laten doen zal uitgevoerd worden door de processor, en alles wat de processor doet haalt hij uit het interne geheugen.
Op het moment dat wij een computer aanzetten wordt (een deel van) het besturingssysteem in het interne geheugen geladen. Elke applicatie die wij opstarten wordt en het interne geheugen geladen, net als elk document dat geopend wordt. In principe bevat het interne geheugen dus alle activiteiten die de computer.
Als wij de computer weer uitzetten is het intern geheugen van de computer weer leeg en alles zal opnieuw geladen worden als de computer weer opstart.
Het intern geheugen moet dus groot genoeg zijn om alle informatie kwijt te kunnen. In theorie kan het intern geheugen, als het niet groot genoeg is, vollopen. Als gevolg daarvan zou de computer vast kunnen lopen. Vergelijk dit maar met een rekenmachine waarmee een berekening uitgevoerd wordt waarvan de uitkomst groter is dan het display kan weer geven.
Gelukkig is dit probleem onderkend door de bouwers van Windows en hebben zijn een manier ontwikkeld om dit probleem te voorkomen.
Op het moment dat het interne geheugen vol dreigt te lopen gaat Windows gegevens uit het interne geheugen wegschrijven naar de harde schijf. Hier wordt de zogenoemde swapfile gebruikt.
Op het moment dat deze gegevens weer nodig zijn zullen deze weer in het geheugen geladen worden en worden andere gegevens die op dat moment niet noodzakelijk zijn in de swapfile weggeschreven.
Een nadeel van dit wisselen (swappen, vandaar de naam swapfile) van gegevens dat dit op de harde schijf is. Een harde schijf is per definitie veel langzamer dan het interne geheugen en het wisselen van gegeven zal dus ten kosten gaan van de prestatie van de computer.
Tegenover dit nadeel staat wel dat de computer niet vast zal lopen als gevolg van een tekort aan intern geheugen.
De swapfile is in principe dynamisch. Bij het opstarten reserveert Windows een deel van de harde schijf als swapfile (pagefile.sys genaamd) de grote van deze swapfile wordt bepaald aan de hand van het fysiek aanwezige geheugen. Op het moment dat de swapfile vol gaat lopen zal Windows hier een melding van geven dat er een tekort aan visueel geheugen aanwezig is. Echter gelijktijdig zal de swapfile vergroot worden, zodat de computer veilig verder kan werken.

Geheugen problemen

Op het moment dat de computer veel aan het swappen is duidt dit op een performance probleem.
De computer is niet kapot (een fysiek geheugen probleem zal namelijk wel foutmeldingen tot gevolg hebben), zal ook niet kapot gaan. Wel heeft de computer onze aandacht nodig. Vaak hebben gebruikers meerdere applicaties gelijktijdig openstaan. Bij weinig intern geheugen is alleen de actieve applicatie in het interne geheugen geladen en staan de niet actieve applicaties op de harddisk in de swapfile. Op het moment dat er van applicatie gewisseld wordt zal er ook in het geheugen geswapt worden. Een eerste aandachtspunt is ons af te vragen of alle openstaande applicaties wel open moeten staan. Vaak is het voor de prestaties van de computer beter de applicaties op te starten als zij nodig zijn en weer af te sluiten als we klaar zijn om ze vervolgens weer te openen als we ze nodig hebben.
Op het moment dat dit te omslachtig is en de prestaties toch een probleem zijn is het aan te raden om het intern geheugen uit te breiden. De gehuegen prijzen zijn tegenwoordig te over zien en de prestaties van de computer zullen enorm toenemen.

Fragmentatie
In het artikel http://computers-en-internet.infoyo.nl/overige/19089-onderhoud-van-de-computer.html wordt gesproken over fragmentatie van gegevens op de harde schijf. Als gevolg van deze fragmentatie kan, en op een erg gefragmenteerde schijf zal, het voorkomen dat de swapfile ook gefragmenteerd gaat raken. Op het moment dat dit gebeurd heeft het swappen dubbel, zo niet drie dubbel, effect op de prestaties van de computer.
Regelmatig de-fragmentateren zal helpen dit probleem te voorkomen.

Swappartitie
In het artikel http://computers-en-internet.infoyo.nl/beveiliging/18883-beveiliging-van-gegevens-op-de-pc.html wordt gesproken om het systeem van de data te scheiden. Niet vanwege de beveiliging van de gegevens, maar uit oogpunt van de prestaties zou het een overweging kunnen zijn om de swapfile te scheiden van het systeem doormiddel van een zogenaamde swappartitie aan te brengen op de harddisk waarop ook het systeem ge´nstalleerd staat.
Een voordeel hiervan is dat er binnen Windows een extra schijf zichtbaar wordt. Als via de geheugeninstellingen van Windows wordt aangegeven dat deze swappartitie gebruikt moet worden voor de swapfile zal deze niet meer het slachtoffer worden van eventuele fragmentatie van de systeemschijf.

Instellingen

Vooralsnog is ervan uitgegaan dat de instellingen binnen Windows geen instellingen veranderd zijn en dat de geheugeninstellingen standaard zijn.
Binnen Windows is het echter mogelijk de instellingen voor het geheugen aan te passen.
Zo is het mogelijk de grootte van de swapfile te limiteren of aan te geven dat er helemaal geen gebruik gemaakt mag worden gemaakt van een swapfile. Dit laatste komt zeker de prestaties ten goed, echter op het moment dat het fysieke geheugen vol is zal de computer storingen gaan vertonen.
Binnen deze instellingen is het ook mogelijk de locatie van de swapfile aan te passen. Dit zal dus moeten gebeuren om gebruik te maken van een speciale swappartitie.

De benodigde hoeveelheid geheugen berekenen

De hoeveelheid geheugen die wij nodig hebben is een rekensom.
Alle programmatuur op de computer gebruikt het intern geheugen. De hoeveelheid intern geheugen die in een computer moet zitten is dus een rekensom van alles wat wij gelijktijdig doen.

Basis
Om de computer op te kunnen starten hebben wij een operatingsysteem nodig. Microsoft brengt op dit moment de meest actuele versie Windows7 uit.
In de systeemeisen staat dat een computer tenminste 1 Gb aan intern geheugen nodig heeft om met Windows 7 te kunnen werken. Oudere versie vereisen minder, op de site van microsoft kun je precies terug vinden wat de eisen zijn van jouw besturingssysteem.
Om het besturingssysteem te laten functioneren hebben we dus minimaal 1 Gb intern geheugen nodig.

Noodzakelijk kwaad
De computer is erg populair en niet alleen bij gebruikers, maar ook bij cyber criminelen.
Daarom moeten wij ons hier tegen wapenen.
Een tegenwoordige virusscanner vereist 512 Mb (0,5 Gb) intern geheugen.
Tel hierbij nog 256Mb bij op voor een spamfilter en een spyware scanner.
Om onze computer te gebruiken en te weren tegen cibercriminelen hebben we dus 768 Mb (0.75 Gb) + 1 = 1.75Gb aan intern geheugen nodig.

Verborgen belasting
Heel veel applicatie starten zonder dat de applicatie zelf gestart is allerlei functies op tijdens het opstarten van Windows.
Zo geven diverse applicaties regelmatig meldingen van beschikbaarheid updates, zonder dat de bewuste applicatie gestart is. Of een ander applicatie geeft je de mogelijkheid handelingen vanuit Windows rechtstreeks op te starten, zonder de applicatie zelf eerst te moeten starten.
Dit zijn allemaal leuke en mooie opties die het werken veraangenamen, echter al de services die gestart worden, worden in het geheugen geladen en zijn dus een belasting voor het systeem.
Van deze verborgen belastingen is moeilijk aan te geven hoe groot de belasting voor het systeem is. Meestal vereiste een dergelijke service niet zoveel geheugen, echter het aantal dat op de computer actief is kan door het installeren van meerdere applicaties aanzienlijk zijn. Voor deze rekensom gaan we er vanuit dat de verborgen belasting een totale belasting voor het systeem geeft van 0.25 Gb.

Het systeem vereist nu dus al 1 Gb (operatingsysteem) + 0.75 GB (beveiliging) +0.25 Gb (verborgen belasting) = 2 Gb

Applicaties
Elke applicatie die wij opstarten heeft systeemeisen welke aangeven wat het minimale geheugen is dat de applicatie gebruikt. De eisen die een applicatie stelt aan het geheugen wisselt per applicatie. Het populaire office van Microsoft vereist per onderdeel ▒256 Mb. Bij het gebruik van meerdere applicaties samen moeten de geheugeneisen bij elkaar op geteld worden. Immers elke applicatie vereist zijn eigen geheugen.
Echter we kunnen er wel van uit gaan dat de meest populaire software niet meer dan 512Mb (=0,5 Gb) interngeheugen vereist.

Om goed te kunnen werken hebben we dus tenminste 2 Gb (operatingsysteem + beveiliging + verborgen belasting) + 0.5 Gb (max. belasting van de meest populaire applicaties) = 2,5 Gb

Waar de computers vroeger geleverd werden in veelvouden van 64 Mb aan intern geheugen, gaat het intern geheugen tegenwoordig per Gigabyte. Aan de hand van de berekening die wij zojuist gemaakt hebben zal onze computer 3 Gb aan intern geheugen moeten bevatten. Bij een gemiddelde applicatie gebruik zouden er dus 2 applicaties die elk 512 Mb intern geheugen vereisen gelijktijdig uitgevoerd mogen worden.

Disclaimer
Deze berekening is echter maar indicatief, de meeste applicaties stellen nl. minimale systeem eisen, maar functioneren pas naar behoren bij meer intern geheugen.
Er zijn ook applicaties die veel meer intern geheugen vereisen. Wil je bijv. je home video's bewerken zou daar toch al minimaal 1 Gb aan intern geheugen voor gereserveerd moeten worden. Daarnaast vraagt een professioneel pakket als Autocad 2 Gb aan intern geheugen. Bij deze twee, en zo zijn er meerdere, toepassingen is 3 Gb dus aan de krappe kant of zelfs te klein.

Beschikbaar geheugen

Bij de berekening van de hoeveelheid intern geheugen zijn wij er dus op uitgekomen dat wij 3 Gb intern geheugen nodig hebben.
Als wij nu een PC aan schaffen met 3 Gb intern geheugen wil dat nog niet zegen dat wij oog 3 Gb intern geheugen tot onze beschikking hebben.
Wij zullen er naar moeten kijken of de computer een ge´ntrigeerde of een losse videokaart heeft. Indien het systeem een ge´ntrigeerde videokaart heeft zullen wij de hoeveelheid videogeheugen dat gebruikt wordt van het interne geheugen af moeten trekken om te bepalen hoeveel intern geheugen wij tot onze beschikking hebben.
Zouden wij een PC aanschaffen met een intern geheugen van 3 Gb en deze bevat een ge´ntrigeerde videokaart die 512 Mb videogeheugen reserveert van het beschikbare interne geheugen, zou dat betekenen dat Windows 'slechts' 2,5 Gb intern geheugen tot zijn beschikking heeft. Deze hoeveelheid geheugen is wel erg mager daar dit ook de hoeveelheid is die wij berekend hebben. In een dergelijk geval zou het de aanbeveling mogen zijn het systeem uit te voeren met 4 Gb intern geheugen. We zouden dan met een ge´ntrigeerde videokaart van 512 Mb 3,5Gb intern geheugen overhouden. Tenminste 3,2 Gb hiervan zal beschikbaar zijn voor Windows.
Op het moment dat het systeem voorzien is van een losse videokaart zal de 3 Gb intern geheugen ruim voldoen.

32 bits of toch 64 bits

De oplettende lezer zal zich afvragen waar de 0,3 Gb gebleven is in de situatie van 4 Gb intern geheugen met een ge´ntrigeerde videokaart van 512 Mb waarbij Windows tenminste 3 Gb tot zijn beschikking heeft.

Dit heeft te maken met de uitvoering van Windows.
Naast de diverse versies van Windows zijn de meeste versies (vanaf Windows XP) ook twee uitvoeringen een 32 bits en een 64 bits versie verkrijgbaar. Het eenvoudige verschil tussen de twee is dat de gegevens in blokken van 32 eenheden gelijktijdig verwerkt kunnen worden of in blokken van 64 eenheden gelijktijdig. Helaas heeft de gelijktijdige verwerking van 64 eenheden niet tot gevolg dat deze 2x sneller gaat dan de verwerking van 32 eenheden gelijktijdig.
Het verschil tussen 32 bits en 64 bits is wel terug te zien in de hoeveelheid beschikbaar geheugen.
Het geheugen bestaat uit allemaal geheugen blokken en elk blok heeft een adres. Een 32 bits computersysteem heeft een beperking dat deze slechts het aantal adressen kan adresseren tot 3,2 Gb. Een 64 bits computer systeem kan veel meer geheugen adresseren, de limiet hiervan zal de komende jaren nog niet bereikt zijn.

De berekening uit het vorige hoofdstuk moet dus eigenlijk aan geven dat bij een intern geheugen van 4 Gb en een ge´ntrigeerde videokaart, die 512 Mb videogeheugen van het intern geheugen verbruikt, zal het beschikbare interne geheugen bij een 32 bits uitvoering van het operatingsysteem 'slechts' 3,2 Gb zijn. Een 64 bits uitvoering van het besturingssysteem zal echter 3,5 Gb beschikbaar hebben.

In het vorige hoofdstuk hebben wij uitgerekend dat een gemiddelde computer met Microsofts nieuwste besturingssysteem 2,5 Gb aan intern geheugen verbruikt. Hierbij moeten we ons realiseren dat wij ons beperken tot het gebruik van gemiddelde applicaties. Als we de computer willen gebruiken met meer eisende applicaties zal de gekozen 3 Gb snel niet meer toereikend zijn. In ons achterhoofd houdend dat een, op dit moment standaard, 32 bits besturingssysteem maximaal 3,2 Gb ondersteund kan het een overweging zijn te kijken of een 64 bits besturingssysteem een goed alternatief kan zijn. De hoeveelheid geheugen die een 64 bits systeem heeft wordt niet door de soft- maar door de hardware bepaald.
Er moet echter wel gecontroleerd worden of de software die gebruikt gaat worden op een 64 bits systeem kan draaien. Nog niet alle applicaties kunnen namelijk op een 64 bits computer systeem uitgevoerd worden
Met de komst van Windows 7 zet Microsoft sterker als voorheen in op het 64 bits computer tijdperk en de ervaring leert dat andere software fabrikanten dan snel zullen volgen. Echter tot het 64 bits computer tijdperk volledig zijn intreden heeft gedaan zitten we mede door de geheugengrens die zich voor de 32 bits systemen aan dient op een lastige grens.

Valkuilen

Bij de bepaling van de benodigde hoeveelheid intern geheugen heb ik in een voorbeeld berekening al aangegeven dat er een hoop verborgen belasting op een computersysteem aanwezig is. Hoeveel is echter niet precies te zeggen. Dat zal mede afhangen van hoeveel en welke applicaties er ge´nstalleerd zijn. Als er grote hoeveelheden data (bijv. afbeeldingen) in het ene document gekopieerd (= ingelezen in het intern geheugen) wordt om vervolgens in het ander document geplakt (= niet uit het intern geheugen verwijderd) wordt. Dergelijke grote hoeveelheden data blijven dus achter in het intern geheugen achter, klaar om elders geplakt te worden.
Vooral bij een krappe berekening van de benodigde hoeveelheid intern geheugen kan dit een probleem zijn.

Vaak zal een systeem na verloop van tijd meer of minder problemen krijgen met het intern geheugen omdat het dan te klein blijkt te zijn. Deze problemen uiten zich meestal ik een traag systeem dat veel staat te 'swappen'
Dit heeft er mee te maken dat toekomstige versies van software hogere systeemeisen stellen als tegenwoordige versies. Vaak zie je dat mensen met de software versie mee gaan zonder op de systeemeisen te letten en er dan pas later achter komen dat de computer eigenlijk niet meer up to date is.

Reacties op dit artikel
Jnbh, 2009-12-23
( +1 )

Erg informatief, misschien een beetje te lang, maar toch heb je je best gedaan en kunnen wij hier ons voordeel mee doen.

Groten JNBH
Check, 2010-02-17
( +2 )

Geheugenproblemen worden tegenwoordig teruggebracht naar de 32bits machines. Onzin. Je zal om met dan 3.2 gb te willen adresseren een toevoeging moeten plaatsen in boot.ini bij WINDOWS="Microsoft Windows xxxx" /PAE /noexecute=AlwaysOff /fastdetect
Op deze wijze kan maximaal 8GB volledig benut worden.

Maak een partitie op de harde schijf aan van maximaal je geheugen + 1gb. Formateren ntfs, driveletter toekennen, geen ruimtebesparing, NIET sharen/delen. Hierna shutdown + wachten 5 minuten + boot.

Koos, 2011-09-20
( 0 )